14 En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren.