16 En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden.