37 En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen.