13 En hij zeide tot hen: Eist niet meer, dan hetgeen u gezet is.