13 En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd.