15 En Hij leerde in hun synagogen, en werd van allen geprezen.