32 En zij versloegen zich over Zijn leer, want Zijn woord was met macht.