30 Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg.