15 Mattheus en Thomas, Jakobus, den zoon van Alfeus, en Simon genaamd Zelotes;