16 Judas, den broeder van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.