31 En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks.