30 Maar geeft een iegelijk, die van u begeert; en van dengene, die het uwe neemt, eist niet weder.