1 De last van het woord des HEEREN tot Israel, door den dienst van Maleachi.