23 En er was in hun synagoge een mens, met een onreinen geest, en hij riep uit,