26 En de onreine geest, hem scheurende, en roepende met een grote stem, ging uit van hem.