12 En des anderen daags, als zij uit Bethanie gingen, hongerde Hem.