39 En de voorgestoelten hebben in de synagogen, en de vooraanzittingen in de maaltijden;