42 En er kwam een arme weduwe, die twee kleine penningen daarin wierp, hetwelk is een oort.