23 Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd!