15 En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed; bereidt het ons aldaar.