10 (Want hij wist, dat de overpriesters Hem door nijd overgeleverd hadden.)