11 Maar de overpriesters bewogen de schare, dat hij hun liever Bar-abbas zou loslaten.