8 En de schare riep uit, en begon te begeren, dat hij deed, gelijk hij hun altijd gedaan had.