38 En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden.