37 En Jezus, een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf den geest.