3 En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?