2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;