1 En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende een verdorde hand.