6 En sommigen van de Schriftgeleerden zaten aldaar, en overdachten in hun harten: