7 Wat spreekt Deze aldus gods lasteringen? Wie kan de zonden vergeven, dan alleen God?