3 En Hij zeide tot den mens, die de verdorde hand had: Sta op in het midden.