24 En Hij ging met hem; en een grote schare volgde Hem, en zij verdrongen Hem.