25 En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had,