28 Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden.