27 Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan.