32 En Hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had.