6 Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe, en aanbad Hem.