53 En als zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennesareth, en havenden aldaar.