54 En als zij uit het schip gegaan waren, terstond werden zij Hem kennende.