18 Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet?