16 En zij overlegden onder elkander, zeggende: Het is, omdat wij geen broden hebben.