16 En Hij vraagde den Schriftgeleerden: Wat twist gij met dezen?