4 En van hen werd gezien Elias met Mozes, en zij spraken met Jezus.