16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;