10 En Ik zal de steden uws lands uitroeien, en Ik zal al uw vestingen afbreken.