11 En Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen guichelaars hebben.