39 Waren hun getelden van den stam van Dan twee en zestig duizend en zevenhonderd.