41 Waren hun getelden van den stam van Aser een en veertig duizend en vijfhonderd.