7 Van de stam van Issaschar, Jigeal, de zoon van Jozef.