6 Van de stam van Juda, Kaleb, de zoon van Jefunne.